Sample SOND1

Sample

Sample UEB11 - special solution 1                                 

/* REXX YSOND1 Copyright YCOS Yves Colliard Software 1990-2009 */
/* TRACE ?R  */
  /* einschalten des interaktiven Trace Modus */
  /* */
i = 0
DO UNTIL (i = 5 & name.i<>"") ! (i > 3 & vorname.i = "")
   IF name.i<>"" THEN
      i = i + 1
   SAY "Bitte Vorname und Name eingeben:"
   PARSE PULL    vorname.i name.i
END