EXECUTIL - TSO Exec Kontrolle

REXX TSO und MVS Instruktionen

Syntax:                                 
EXECUTIL TS/TE
HT/RT
HI/HE
EXECDD(CLOSE/NOCLOSE)
SEARCHDD(NO/YES)
RENAME ...

/* REXX EXECUTIL Copyright YCOS Yves Colliard Software 1990-2009 */
/* TRACE ?R  */
  /* einschalten des interaktiven Trace Modus */
  /* */
tx1 = "REXX"
tx2 = "KURS "
tx3 = "Yves Colliard Software"
  /* */
SAY "Trace einschalten"         /* Ausgabe: Trace einschalten      */
"TS"
  /* */
SAY tx1                         /* Ausgabe: REXX                   */
SAY tx2                         /* Ausgabe: KURS                   */
SAY "Trace ausschalten"         /* Ausgabe: Trace ausschalten      */
"TE"
  /* */
SAY tx3                         /* Ausgabe: Yves Colliard Software */
EXECUTIL HT
  /* */
SAY tx1                         /* keine Ausgabe                   */
EXECUTIL RT
  /* */
SAY tx2                         /* Ausgabe: KURS                   */
EXECUTIL HI                     /* Ende der Prozedur               */
  /* */
SAY tx3                         /* keine Ausgabe                   */
  /* */